link mail
Kontakt
linkedIn
Download

Testery pro produktivní měření a detekci netěsnosti - CETA GmbH.Často se firma Cressto setkává s potřebou produktivního měření netěsnosti pomocí změny tlaku vzduchu či jiného plynu, zejména při konstrukci zakázkových zařízení. Jedná se sice o samostatný obor, který je však oboru měření tlaku velmi blízký. V současné době nabízíme řešení těchto požadavků několika způsoby.
  • Pro nasazení do výrobních linek s vysokými nároky na produktivitu měření netěsnosti standardních součástí je k dispozici řada vysoce sofistikovaných a specializovaných testerů německé firmy Ceta Testsysteme G.m.b.H.
  • Úlohy, které z nějakých důvodů nelze optimálně realizovat za pomocí standardních přístrojů a je fyzikálně a technicky reálné jejich řešení pomocí návrhu a zhotovení specializovaného testeru.
  • Kombinace dvou předešlých způsobů – pro vlastní testování netěsnosti se použije standardní tester firmy Ceta a doplní se na zakázku o další hardwarové či softwarové komponenty.

CETA Testsysteme GmbH, se sídlem v Hildenu u Düsseldorfu, viz www.cetatest.com , vyrábí již více než 20 let měřicí přístroje pro využití v oblasti měření těsnosti a průtoku. Ve světě je nasazeno více než 2500 testerů z produkce firmy CETA. Přístroje jsou většinou využity v aplikacích kontroly a zajišťování kvality, zajištění výroby ve velkých výrobních linkách. Výhodou použití standardních testerů je možnost jejich téměř okamžitého nasazení do výrobního procesu, možnost volby zkušebního postupu pomocí uživatelsky definovaných programů a vysoká produktivita měření v širokém rozsahu požadovaných parametrů. Pro jednotlivé aplikační úlohy je možno použít přístroje, které používají různé fyzikální metody :

  • Testery netěsností s diferenčním tlakovým snímačem
  • Testery netěsností s relativním tlakovým snímačem
  • Testery netěsností s hmotnostním průtokoměrem
  • Měřiče průtoku a laminární měřicí tratí
       

K přístrojům je možno dodat základní příslušenství pro měření v oboru netěsností. Významnou součástí nabízeného sortimentu jsou také kalibrační netěsnosti, které simulují definovaný únik a prokazatelně prověří celý měřicí řetězec. K dispozici je také originální program CetaSoft pro PC, pomocí kterého je možné testery ovládat i nastavovat a slouží také k základnímu sběru a zpracování měřených dat. Součástí každé dodávky přístroje CetaTest je vždy teoretické, případně i praktické prověření realizovatelnosti měření, aplikační poradenství, zaškolení uživatele. Firma Cressto s.r.o. obchodně zastupuje firmu CETA Testsysteme GmbH v České i Slovenské Republice. Taktéž má vyškolené pracovníky pro provádění údržby, oprav i kalibrací uvedených přístrojů – CETA service certifikate

Některé požadavky na kontrolu těsnosti nelze rozumně vyřešit nasazením standardního testeru. Jedná se zejména o testování výrobků s velkým objemem, se zvláštním chováním nebo jinými specifickými požadavky. Ve většině případů je také požadováno i automatizované měření jiných parametrů, zpracování dat ap. V tomto případě je možno dohodnout zhotovení testovacího pracoviště na zakázku. Zpravidla se jedná o hardware umožňující tlakové připojení zkoušeného výrobku, tlakovací část, měřicí adaptér, napájecí obvody a software, který zajistí nejen vlastní měření, ale také vizualizaci, zpracování, vyhodnocení, prezentaci a archivaci, případně distribuci výsledků kontroly. Je možné se dohodnout jak na zhotovení pouze jednoho kusu zařízení, tak na opakované výrobě většího počtu přístrojů. Výhodou tohoto řešení je přesné splnění všech reálných požadavků zákazníka, nevýhodou je obvykle vyšší cena. Do této kategorie spadají například naše realizace měření těsnosti ocelových tanků pro kapalný plyn, měření těsnosti plynových masek, měření netěsnosti a jiných parametrů pneumatických brzdových systémů železničních vozidel atd.

Dokumenty ke stažení CETA testsyteme GmbH.

SouborPublikovánoVelikostJazyk 
Obchodní zastoupení firmy CETA Testsysteme GmbH.1.8.2013 Bpdf.png stáhnout
Aplikační software CETA soft 1.8.2013 Bpdf.png stáhnout
Katalogový list měřiče netěsností CETA 815 1.8.2013 Bpdf.png stáhnout

Obrázky

CETATEST 815
CETATEST 815
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |