link mail
Kontakt
linkedIn
Download


 • jednoduchá obsluha

 • dobrá čitelnost údaje

 • moderní konstrukce

 • mikropočítačové řízení

 • velká variabilita

 • síťové napájení

 • krytí IP65

PMI - panelový digitální manometr

Základní technické údaje snímače

Jmenovité tlakové rozsahy± 100Pa až ± 1MPa
Maximální přetlak do 2kPa
od 2kPa do 20 kPa
od 20kPa do 200 kPa
nad 200 kPa
20 kPa
50 kPa
300 % jmen.rozsahu
200 % jmen.rozsahu
Chyba nastavenímax. 1% (0.5%) ± 2Pa
Teplotní chyba nulytyp. 0,1%
max. 0,3 %/10°C
Teplotní chyba rozsahutyp. 0,1%
max. 0,3 %/10°C
Komp. teplotní rozsah0 ÷ +50°C
Provozní teplotní rozsah0 ÷ +60°C (nekondenzující)
Skladovací teplota-10 ÷ +85°C *
Napájecí napětí230V/50Hz
24V/50Hz
10 ÷ 30V ss
Pomocné napětí15V / 40mA
Celkový příkon4VA
Zatížení kontaktů relé230V/50Hz/3A
Pracovní polohalibovolná
Krytí(přední panel)IP 65
Vnější rozměr48 x 96 x 120 mm
Otvor v panelu45,0 x 90,5 mm
Hmotnostcca 450g

EMC – dle ČSN EN 61326-1

Údaje o tlakovém vstupu platí pro variantu s vnitřním tlakovým snímačem. U varianty s vnějším snímačem jsou tyto parametry dány tímto snímačem.
Na přání zákazníka je možno zajistit metrologické ověření snímačů u akreditovaného Střediska kalibrační služby.

Pokyny k použití

 • Před připojením do tlakového obvodu je nutno zkontrolovat, zda měřený tlak odpovídá jmenovitému rozsahu měřidla. I krátkodobé přetížení nad maximální povolený přetlak může způsobit destrukci měřící membrány ! U diferenčního měřiče musí uživatel zajistit, aby měřící membrána nebyla jednostranně přetížena tlakem vyšším než je povolený přetlak odpovídající jmenovitému rozsahu.
 • U měřidla s vnitřním snímačem je nutno z hlediska chemické odolnosti prověřit, zda použité médium nenapadá některý z použitých materiálů : křemík, dural, poniklovaná mosaz, plastická hmota polyetherimid a fluorsilikonové těsnění.
 • Po teplotním ustálení nebo kdykoli během provozu je možno při zajištění nulového tlaku na vstupu korigovat nulu celého systému. Tato funkce se aktivuje stlačením tlačítka ENTER na předním panelu přístroje a je indikována rozsvícením symbolu T pod hlavním displejem. Ovládání většiny dalších funkcí je v běžném provozu uzamčeno heslem, viz podrobný návod k obsluze.
 • Před změnou nastavení parametrů po odemčení přístroje je nutno se důkladně obeznámit s obsluhou, případně konzultovat potřebné kroky, protože ve standardně uzamčené oblasti obslužného programu jsou uložena kalibrační data, při jejichž změně dojde k narušení přesnosti měření !

Schéma zapojení

Schéma zapojení

Přiřazení vývodů

 dvouvodič
4 ÷ 20mA
třívodič
0 ÷ 20mA
třívodič
0 ÷ 10V
+ napájecí napětí133
- napájecí napětí222
výstup 11
stínění
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |