link mail
Kontakt
linkedIn
Download


  • velmi malé rozměry

  • odolnost proti přetížení

  • jednoduchá aplikace

  • napájení 5 V

  • nízká spotřeba

M - miniaturní snímač tlaku - NEDOSTUPNÉ

Základní technické údaje snímače

Jmenovité tlakové rozsahy± 10kPa až ± 1MPa
Maximální přetlak do 40kPa
nad 60 kPa
100 kPa
200 % jmen.rozsahu
Chyba nastavenímax. 1,5% (1%)
Teplotní chyba nulytyp. 0,2%
max. 0,3 %/10°C
Teplotní chyba rozsahutyp. 0,2%
max. 0,3 %/10°C
Komp. teplotní rozsah0 ÷ +70°C
Provozní teplotní rozsah-15 ÷ +85°C (nekondenzující)
Skladovací teplota-25 ÷ 100°C *
Napájecí napětí5 ÷ 15V ss
Proudová spotřebatyp. 0,5mA
Výstup0,5 ÷ 4,5V *
Pracovní polohalibovolná
Krytímin. IP 54
Hmotnostcca 35g

Na přání zákazníka je možno zajistit metrologické ověření snímačů u akreditovaného Střediska kalibrační služby.

Pokyny k použití

  • Před připojením snímače do tlakového obvodu je nutno zkontrolovat, zda měřený tlak odpovídá jmenovitému rozsahu snímače. I krátkodobé přetížení nad maximální povolený přetlak může způsobit destrukci měřící membrány.
  • V případě užití jiných médií než vzduch, dusík, voda, olej, ethylalkohol je nutno prověřit odolnost materiálů, viz přední strana.
  • Pro těsnění snímače se doporučuje použít „O“ kroužek 12x2 dodávaný se snímačem. Při těsnění do závitu (teflon, koudel) pro kapalná média je nutno dbát zvýšené opatrnosti, protože při šroubování do uzavřeného objemu kapaliny může dojít ke zvýšení tlaku a tím k destrukci membrány !

Schéma zapojení

Schéma zapojení

Přiřazení vývodůplatí pro konektor DIN 43650 C

 napěťový výstup
+ napájecí napětí3
- napájecí napětí2
výstup1
stínění

Rozměry snímače

Rozměry snímače
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |