link mail
Kontakt
linkedIn
Download


  • dvoustavový výstup

  • vysoká citlivost

  • spolehlivost

  • krytí IP65

  • široký teplotní rozsah

  • možnost vybavení displejem

  • volba časové konstanty tlumení

TMS - přesný tlakový spínač

Základní technické údaje snímače

Jmenovité tlakové rozsahy
relativní provedení
± 100Pa až ± 100kPa
až 1MPa
Maximální přetlak do 2kPa
od 2kPa do 20 kPa
od 20kPa do 100 kPa
nad 100 kPa
20 kPa
50 kPa
300 % jmen.rozsahu
200 % jmen.rozsahu
Chyba nastavenímax. 2% ± 2Pa
Teplotní chyba nulytyp. 0,2%
max. 0,3 %/10°C
Teplotní chyba rozsahutyp. 0,2%
max. 0,3 %/10°C
Komp. teplotní rozsah0 ÷ +70°C
Provozní teplotní rozsah
s displejem
.
-20 ÷ +85°C
-20 ÷ 55°C
(nekondenzující)
Skladovací teplota
s displejem
-25 ÷ 100°C
-20 ÷ 55°C
Napájecí napětí12 ÷ 36V ss
Napájecí proud< 15mA
Výstupní proud zátěžemax. 100mA
Pracovní polohalibovolná
Krytímin. IP 65
Hmotnostcca 100g
Souhlasný tlak pro diferenční
provedení
max. 100 kPa

Pokyny k použití

  • Před připojením spínače do tlakového obvodu je nutno zkontrolovat, zda měřený tlak odpovídá jmenovitému rozsahu. I krátkodobé přetížení nad maximální povolený přetlak může způsobit destrukci měřící membrány!
  • Při měření tlaku u jiných médií než jsou neagresivní plyny, je nutno prověřit odolnost materiálů.
  • V případě měření kapalného média nedopusťte, aby došlo k jeho zamrznutí - hrozí zničení měřícího čidla!

Schéma zapojení

Schéma zapojení

Přiřazení vývodůplatí pro konektor DIN 43650C

 otevřený kolektor
+ napájecí napětí3
- napájecí napětí2
výstup1
stínění

Rozměry snímače

Rozměry snímače

Nastavovací prvky

Nastavovací prvky

Nastavení časové konstanty

J1OFFONOFFON
J2OFFOFFONON
τ [s]0123

Nastavení logiky výstupu platí pro P > P prahový

J3OFFON
VýstupLH

Nastavení prahového tlaku pomocí měření napětí na svorkách MB:
Pprahový = Pjmenovitý x UMB [V]
Pokud není požadováno jinak, je spínač ve výrobě nastaven na úroveň:
Pprahový = 50% Pjmenovitý

LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |