link mail
Kontakt
linkedIn
Download

Přepočty a převody tlakových jednotekV oblasti měření tlaků se používá mimo základní jednotku tlaku SI - Pascal, také mnoho jiných. Jejich vzájemný přepočet není vždy triviální a proto vám firma CRESSTO s.r.o. nabízí tuto pomůcku v podobě převodníku tlakových jednotek. Přikládáme jejich stručný popis.
 Vstupní hodnota   Vstupní jednotka   Výstupní jednotka   Výstupní hodnota 
     

Jednotky tlaku

Pascal

[ Pa ] = N/ m². Je základní jednotka tlaku v soustavě SI.

Hektopascal

[ hPa ] = 100 Pa = 100N/ m². Je 100násobkem základní jednotky tlaku Pascalu. Jednotka hektopascal se ve větší míře používá pouze v meteorologii.

Bar

[ Bar ] = 100 000 Pa. Je vedlejší jednotkou tlaku v soustavě SI. Bar je užíván pro svou názornost zejména v průmyslu neboť přibližně odpovídá starší jednotce tlaku jedné atmosféry.

Atmosféra

[ Atm ] = kg/cm2 = 98066 Pa. Je zastaralou jednotkou tlaku, nepatřící do soustavy jednotek SI. Této jednotce se také někdy říká technická atmosféra. Kromě toho se ještě používala jednotka nazvaná fyzikální atmosféra, která se rovná normálnímu barometrickému tlaku při hladině moře, tj. 101 325 Pa.

Kilogram na centimetr čtvereční

[ kg/cm² ] viz. Atmosféra

Milimetr vodního sloupce

[ mmH2O ] = 9,8066 Pa. Tato jednotka je odvozena z praktické realizace měření velmi malých tlaků pomocí tzv. U trubic naplněných vodou. Používala se a doposud někdy používá zejména v oblasti vzduchotechniky nebo řízení spalovacích procesů. Vyskytuje se i zápis mm v.s. Můžeme se setkat také se stejně definovanou jednotkou, ale 1000x větší - mH2O.

Palec vodního sloupce

[ InH2O ] = 249,1 Pa. Obdoba předešlé jednotky, dodnes hojně používaná v angloamerických teritoriích.

Torr

[ torr ] = mmHg = 133,32 Pa. Zastaralá, nepovolená jednotka tlaku. Odvozena z fyzické realizace dnes již nepoužívaných rtuťových tlakoměrů. Nejčastěji se používala zejména v meteorologii, kde ji nahradila alespoň řádově podobná jednotka hPa (hektopascal).

Milimetr rtuťového sloupce

[ mmHg ] viz Torr. V tomto vyjádření se dodnes používá především v lékařství.

Palec rtuťového sloupce

[ InHg ] = 3386,4 Pa. - inch of Mercury. Obdoba předešlé jednotky, používaná v angloamerických teritoriích

Libra na čtvereční palec

[ PSI ] = 6894,8 Pa - pound per square inch. Nejčastěji používaná jednotka pro měření tlaku angloamerických teritoriích.

Libra na čtvereční stopu

[ PSF ] = 47,881 Pa - pound per square foot. Jednotka používaná zřídka pro měření malých tlaků.

Zajímavé odkazy o měření tlakuMěření tlaku, článek na Wikipedii

Čeký portál věnující se měření tlaku a oborovým firmám

Blog o měření tlaku
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |