link mail
Kontakt
linkedIn
Download


  • malé rozměry

  • odolnost proti přetížení

  • jednoduchá aplikace

  • nízká spotřeba

  • příznivá cena

KTS - tlakový modul

Základní technické údaje snímače

Jmenovité tlakové rozsahy± 4kPa až 40kPa
Maximální přetlak do 40kPa
nad 40 kPa
100 kPa
200 % jmen.rozsahu
Chyba nastavenímax. 1,5% (1%)
Teplotní chyba nulymax. 0,3 %/10°C
Teplotní chyba rozsahumax. 0,3 %/10°C
Komp. teplotní rozsah0 ÷ +70°C
Provozní teplotní rozsah-15 ÷ +85°C (nekondenzující)
Skladovací teplota-25 ÷ 100°C
Napájecí napětí5 ÷ 15V ss
Proudová spotřebatyp. 0,5mA
Výstup0,5 ÷ 4,5V *
Pracovní polohalibovolná
Krytímin. IP 00
Hmotnostcca 3g

* po dohodě jiný rozsah

Pokyny k použití

  • Před připojením modulu do tlakového obvodu je nutno zkontrolovat, zda měřený tlak odpovídá jmenovitému rozsahu. I krátkodobé přetížení nad maximální povolený přetlak může způsobit destrukci měřící membrány !
  • V případě užití jiných médií než vzduch, dusík, voda, olej, ethylalkohol je nutno prověřit odolnost materiálů, viz přední strana.
  • Pro těsnění se doporučuje použít „O“ kroužek. Při těsnění do závitu (teflon) pro kapalná média je nutno dbát zvýšené opatrnosti, protože při šroubování do uzavřeného objemu kapaliny může dojít ke značnému nárůstu tlaku a tím k destrukci membrány !
  • Při šroubování se součástka drží za plastové pouzdro vlastního senzoru, nikdy ne za desku plošného spoje.
  • Pokud je měřeným médiem voda, zabraňte jejímu případnému zmrznutí uvnitř čidla ! V opačném případě hrozí poškození měřící membrány.

Schéma zapojení

Schéma zapojení

Přiřazení vývodů

 napěťový
výstup
+ napájecí napětí1
výstup2
- napájecí napětí3

Rozměry snímače

Rozměry snímače
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |