link mail
Kontakt
linkedIn
Download


  • měření diferenčního tlaku v plynech i kapalinách

  • jednoduchá obsluha

  • bateriové napájení

  • nízká spotřeba

  • příznivá cena

MST - souprava pro měření diferenčního tlaku

Základní technické údaje snímače

Typ přístrojeMST10MST100MST1000
Jmenovitý tlakový rozsah10 kPa100 kPa1000 kPa
Měřící tlakový rozsah±19,99 kPa±199,9 kPa-100 ÷ +1000 kPa
Maximální přetlak50 kPa500 kPa2000 kPa
Zobrazení údaje101001000
Chyba nastavenímax. 1%max. 1%max. 1%
Souhlasný tlakmax. 1 MPamax. 1 MPamax. 1 MPa
Chyba souhlasným tlakemmax. 1%max. 1%max. 1%
Provozní teplotní rozsah0 ÷ 85°C, krátkodobě 100°C (nekondenzující)
KrytíIP 41
Časová konstanta filtrucca 5s
Napájeníbaterie 9V (destičková)
Proudová spotřebamax. 4mA
Životnost bateriemin. 50 hodin provozu
Vnější rozměr měřicí jednotky DMU145 x 85 x 35 mm
Vnější rozměr kufříku270 x 220 x 85 mm
Hmotnost soupravy1,1 kg

EMC – dle ČSN EN 61326-1
Na přání zákazníka je možno zajistit metrologické ověření snímačů u akreditovaného Střediska kalibrační služby.

Pokyny k použití

  • Stisknutím tlačítka „ON-OFF“ uvedeme přístroj do chodu. V případě nedostatečného napětí baterie se na displeji objeví symbol „LO BAT“. V této situaci se musí baterie vyměnit, protože by mohlo dojít ke zkreslení měřených výsledků. Po výměně baterie vždy zapneme a vypneme přístroj tlačítkem „ON OFF“. Po krátkém ustálení měřících obvodů je možné v případě potřeby provést nulování údaje. Po výměně baterie doporučujeme provést nulování vždy. Při zajištění nulového tlaku na vstupu se nulovací rutina spustí stisknutím tlačítka „NUL“. Tento proces trvá několik sekund a jeho průběh je indikován blikáním všech desetinných teček. Nikdy nespouštějte nulování během měření!
  • Pokud potřebujete zapnout časovou filtraci měřeného signálu, musíte při vypnutém přístroji přidržet stisknuté tlačítko „NUL“ a zapnout přístroj stiskem tlačítka „ON-OFF“. Funkce filtru je signalizována blikáním dvojtečky mezi druhou a třetí číslicí na displeji. Zrušení této funkce se provede opětovným vypnutím a zapnutím přístroje bez přidržení tlačítka „NUL“.
  • Je-li přístroj DMU-T vybaven analogovým výstupem, lze k němu připojit datový záznamník či zapisovač nebo jej připojit k převodníkové kartě počítače. Vstupní odpor návazného zařízení by měl být větší než 10 kohm. Výstup je odolný proti trvalému zkratu.
  • Před připojením měřiče do tlakového obvodu je nutno prověřit, zda měřené médium nenapadá použité materiály, tj. křemík, dural, mosaz, plastickou hmotu polyetherimid a fluorsilikonové těsnění. Tomuto požadavku vyhovuje vzduch, dusík, voda, etylalkohol, oleje ap.
  • Rovněž je nutno dbát na to, aby tlakový rozsah přístroje odpovídal měřenému tlaku. U diferenčního měřiče musí uživatel zajistit, aby nebyla měřící membrána jednostranně přetížena tlakem vyšším, než je povolený maximální přetlak odpovídající jmenovitému rozsahu. Z tohoto důvodu je měřidlo DMU - T s integrovanou trojcestnou aparaturou vybavenou kulovým ventilem. Tento ventil se při manipulaci a při připojování tlakových hadic otevře (křídlo je rovnoběžně s ventilem) a tím minimalizuje tlakový rozdíl. Po natlakování a ustálení se ventil uzavře a provedou se měření potřebných tlakových diferencí. Po skončení měření se opět ventil otevře a poté se odpojí hadice od tlakového obvodu. Nedodržení tohoto postupu může způsobit destrukci měřícího čidla !!!
LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |