link mail
Kontakt
linkedIn
Download


  • měření tlakových diferencí

  • jednoduchá obsluha

  • odolnost proti přetížení

  • robustní provedení

  • bateriové napájení

  • filtrace signálu

  • analogový výstup

DMU - digitální měřič tlaku / digitální manometr

Digitální měřič tlaku / digitální manometr řady DMU je bateriový přenosný servisní a dílenský přístroj, určený pro široké použití v průmyslu, energetice, topenářské technice, zdravotnické technice, vzduchotechnice, laboratořích apod. Jeho přednosti vyniknou zejména ve srovnání s kapalinovými manometry (U - trubicemi). Přístroj se vyrábí v několika provedeních podle způsobu měření tlaku :

1.DMU - R - relativní pro měření přetlaku i podtlaku

2.DMU - A - absolutní, určeno zejména pro měření barometrického tlaku

3.DMU - D - diferenční pro měření tlakových rozdílů

4.DMU - P - diferenční pro měření tlakových rozdílů při vysokém statickém tlaku

5.DMU - T - stejně jako P s integrovanou trojcestnou aparaturou

6.DMU - S - pro připojení výměnných tlakových sond

Ve všech případech je povoleno měření plynných i kapalných neagresivních médií, avšak přístroje pro rozsah 100 Pa dovolují měřit pouze neagresivní plyny. Přístroj je montován do plastového pouzdra z ABS. Pro připojení tlaku média slouží vývody pro rychlospojky. Při měření tlaků do 100 kPa je možno přímo na tyto vyústky připojit měřící hadičky s vnitřním průměrem 5mm. Přístroj je na zadní straně opatřen magnetickou fólií pro přichycení na rovný povrch z feromagnetického materiálu.

Digitální údaj o měřeném tlaku je zobrazován na 3.5 místném LCD displeji s rozlišitelností 0,1% ze jmenovitého rozsahu. Kladná hodnota odpovídá přetlaku, záporná podtlaku, u diferenčního měření kladná hodnota odpovídá vyššímu tlaku na kladném tlakovém vstupu. Přístrojem je možno měřit tlak až do 200% jmenovitého tlakového rozsahu. Zakázkově lze přístroj vybavit analogovým výstupem se jmenovitým rozsahem 1V. Při měření s externí tlakovou sondou je poloha desetinné tečky nastavována

automaticky podle rozsahu připojené sondy.

Po dohodě lze dodat přístroje řady DMU cejchované v libovolných jednotkách tlaku.

Ovládání se uskutečňuje pomocí tlačítek na fóliové klávesnici, kterými se přístroj zapíná/vypíná, spouští případná korekce nuly a zapíná časový filtr, který umožní odečítat střední hodnotu při pulsujícím tlaku na vstupu. Stisknutím tlačítka „ON-OFF“ uvedeme přístroj do chodu. V případě nedostatečného napětí baterie se na displeji objeví symbol „LO BAT“. V této situaci se musí baterie vyměnit, protože by mohlo dojít ke zkreslení měřených výsledků. Po výměně baterie vždy zapneme a vypneme přístroj tlačítkem „ON OFF“. Po krátkém ustálení měřících obvodů je možné v případě potřeby provést nulování údaje. Po záměně měřící sondy u přístroje v provedení DMU - S a po výměně baterie doporučujeme provést nulování vždy. Při zajištění nulového tlaku na vstupu se nulovací rutina spustí stisknutím tlačítka „NUL“. Tento proces trvá několik sekund a jeho průběh je indikován blikáním všech desetinných teček. Nikdy nespouštějte nulování během měření!

Pokud potřebujete zapnout časovou filtraci měřeného signálu, musíte při vypnutém přístroji přidržet stisknuté tlačítko „NUL“ a zapnout přístroj stiskem tlačítka „ON-OFF“. Funkce filtru je signalizována blikáním dvojtečky mezi druhou a třetí číslicí na displeji. Zrušení této funkce se provede opětovným vypnutím a zapnutím přístroje bez přidržení tlačítka „NUL“.

Je-li přístroj DMU vybaven analogovým výstupem, lze k němu připojit datový záznamník či zapisovač nebo jej připojit k převodníkové kartě počítače. Vstupní odpor návazného zařízení by měl být větší než 10kohm. Výstup je odolný proti trvalému zkratu.

LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |