link mail
Kontakt
linkedIn
Download


  • 8 analogových vstupů

  • USB připojení k PC

  • USB napájení z baterie notebooku

  • sofistikovaný software

  • příznivá cena

PTS2-8 - USB záznamník a analyzátor

Jednotka PTS2-8 je určena především pro měření, sledování, záznam a analýzu různých typů analogových signálů. Po připojení vhodných převodníků lze měřit různé fyzikální veličiny. Základem je měřící jednotka umožňující připojení maximálně 8 externích signálů k řídícímu počítači třídy PC – stolní, průmyslový, notebook - pomocí standardního sériového rozhraní USB. Aplikace nemá žádné zvláštní nároky na hardware počítače, postačí konfigurace zajišťující spolehlivý běh operačního systému WindowsXP. Zobrazení je optimalizováno pro rozlišení monitoru 1024x768 pixelů. Počítač není součástí dodávky ! 

K přístroji lze připojit externí snímače s výstupním napětím max.10V nebo 4-20mA a napájecím napětím 24V / 12Vss. Rozsah a přesnost měření je závislá především na použitých snímačích. Převod analogového signálu na digitální je realizován 16 bitovým (resp. 15bitů + znaménko) převodníkem. Nedílnou součástí sestavy je programové vybavení. Řídící program je zakázkovou aplikací pro měření, zpracování, vyhodnocení, prezentaci a archivaci výsledků, včetně všech potřebných kalibračních rutin. Tento program je vytvořen v prostředí Control Web 5, který pracuje pod operačními systémy Windows 2000, Windows XP. Software je organizován systémem pojmenovaných úloh, ve kterých si uživatel připraví a uloží veškerá nastavení a potom jednoduchým výběrem z menu volí jednotlivé varianty měření. Naměřená a uložená data lze zpracovávat pomocí jiných aplikací, např. Excel apod. Programové vybavení je k dispozici v českém a anglickém jazyce.

Jednotka PTS2-8 je konstruována

jako samostatná robustní hliníková skříňka o rozměrech 120x105x30mm o celkové hmotnosti cca 360g. Konstrukce odpovídá předpokláda¬nému použití v  běžném laboratorním i průmyslovém prostředí bez vlivu povětrnosti. V této skříňce jsou umístěny veškeré měřící a napájecí obvody. S řídícím počítačem je propojena standardním sériovým USB kabelem. Jednotlivé vstupní signály jsou připojovány přes precizní miniaturní aretované konektory Binder na zadním panelu, případně lze přístroj dodat s dvouřadým konektorem Cannon25. Napájení celé měřicí části i použitých převodníků je realizováno přímo z USB portu počítače a pomocí spínaného zdroje je upraveno na standardní hodnotu 24V / 12V. Toto řešení umožní napájet celou měřicí sestavu z baterie notebooku. Výstupní napájecí napětí pro převodníky je galvanicky odděleno od USB portu počítače, avšak všechny měřicí vstupy pracují se společnou zemí. Výstupní proud je omezen elektronickou pojistkou na úroveň cca 40mA / 60mA. Pro případ, že celkový napájecí proud připojených externích převodníků překročí povolenou hodnotu nebo je potřeba napájet tyto převodníky jiným napětím, je jednotka vybavena konektorem pro připojení externího zdroje stejnosměrného napájecího napětí. Tento vstup není jištěn žádnou interní ochranou a je na uživateli, aby použil vhodný zdroj. Přístroj nemá žádné ovládací prvky a je připraven k použití po zasunutí USB konektoru do počítače.

Veškeré vstupy jsou vybaveny ochranami proti přetížení. Všechny měřicí vstupy jsou softwarově kalibrovatelné za pomocí rutin, které jsou přístupné z vlastního programu.

LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |