link mail
Kontakt
linkedIn
Download

Hledáte: TMVG348N4G


  • vysoká citlivost

  • odolnost proti přetížení

  • krytí IP65

  • široký teplotní rozsah

  • odolnost vůči vibracím

  • možnost vybavení displejem

  • volba časové konstanty tlumení

N - snímač tlaku

Tento snímač nalezne široké uplatnění v oblasti měření a regulace v oboru malých a velmi malých tlaků, tj. především obor vzduchotechniky, klimatizace, větrání, řízení spalovacích procesů, konstrukce přístrojů apod. Mnohé aplikace se nabízejí v lékařské technice i při laboratorních měřeních. Snímač je konstruován pro měření diferenčního tlaku a tím pokrývá také požadavek na měření tlaků relativních. Není však určen pro měření při vysokém souhlasném tlaku, např. měření na průtokových clonách v tlakových rozvodech. Zvláštní pozornost zaslouží provedení pro měření absolutního, tím i barometrického tlaku, jehož změny jsou podstatné pro mnoho průmyslových procesů, některé lékařské indikace, případně pro objektivní automatizovaný záznam podmínek v laboratořích ap.. Pro tato měření se vyrábějí snímače se speciálně upraveným rozsahem s potlačenou nulou. Měřeným médiem může být neagresivní plyn.

Celý snímač, tj. tlakový senzor, napájecí, kompenzační a zesilovací obvody i filtr pro zvýšení odolnosti proti rušení, jsou umístěny v malé plastové krabičce z polykarbonátu, kterou je možné montovat na panel. Přívody tlaku jsou realizovány vyústkami z poniklované mosazi o průměru 5mm, které jsou vhodné pro nasunutí hadičky, případně pro vyšší tlaky lze použít rychlospojku. Kromě toho přichází médium do styku s křemíkem, silikonovým kaučukem a plastickou hmotou polyetherimid.

Pro elektrické připojení do měřícího obvodu slouží těsněný aretovaný miniaturní konektor typu DIN 43650 - C s kabelovou vývodkou

o velikosti PG7, která umožní použít kabel o průměru max 6,5mm. Tlak se u tohoto typu snímače měří pomocí čidla s křemíkovou membránou, princip měření je piezoelektrický. Díky tomu dosahuje snímač vysoké přetížitelnosti, je odolný vůči vibracím a může pracovat v libovolné poloze. Pro některé aplikace je nespornou výhodou možnost měření jak podtlaku tak přetlaku jedním snímačem. Elektronika je realizována technologií povrchové montáže.

Výstupním signálem, který nese informaci o tlaku na vstupu, je proud nebo napětí. První v provedení dvouvodičovém 4÷20mA nebo třívodičovém 0÷20mA, druhý s rozsahem 0÷10V. Po dohodě lze nastavit i jiné hodnoty, zejména pak pro napěťové výstupy. Pro napájení snímačů lze použít stejnosměrné napětí v rozsahu 12÷36V. Změna napájecího napětí v tomto rozsahu nemá praktický vliv na přesnost měření. Snímač je pevně nakalibrován na požadovaný rozsah. Jemné dostavení (cca o 2%) koncových bodů převodní charakteristiky je možné provést pomocí víceotáčkových trimrů, které jsou přístupné po odšroubování krytu snímače. Trimr pro nastavení počátku rozsahu (nuly) je označen červeně. Pod krytem se také nacházejí zkratovací spojky pro volbu časové konstanty tlumení. Na objednávku lze všechny tyto snímače vybavit 3,5místným LCD displejem, který zobrazuje aktuální hodnotu v libovolných jednotkách.

Doporučujeme používat normované tlakové rozsahy, avšak podohodě lze nastavit jakýkoli rozsah v rozmezí uvedených tlaků a výstupů včetně symetrických i nesymetrických kombinací podtlakpřetlak.

LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |