link mail
Kontakt
linkedIn
Download


  • odolnost proti přetížení

  • uživatelské softwarové nastavení

  • analogové, digitální a dvoustavové výstupy

  • robustní konstrukce

  • krytí IP65

  • široký teplotní rozsah

  • možnost vybavení displejem

SR - inteligentní snímač tlaku

Snímače tlaku řady SR jsou určeny pro měření tlaku v plynech i kapalinách. Lze je aplikovat v mnoha průmyslových oborech, v topenářství, vodárenství, zemědělské technice, konstrukci strojů, v laboratořích apod. Snímač umožňuje měřit přetlak i podtlak vůči atmosféře nebo absolutní tlak.

Měřeným médiem mohou být plyny a kapaliny i agresivního charakteru, Médium přichází do styku přímo s nerezovou oddělovací membránou, nerezovým materiálem pouzdra a těsněním z Vitonu. Připojovací šroubení má standardně rozměr G1/2“. Na zakázku lze vyrobit snímače i s jinou připojovací armaturou.

Veškeré komponenty snímače jsou umístěny v robustní krabičce z hliníkové slitiny, která zaručuje snímači dobrou mechanickou i elektrickou odolnost. Snímač vyhovuje krytí IP65. Konstrukce snímače je samonosná a stačí jej upevnit pouze pomocí tlakového šroubení. Pro elektrické připojení slouží interní svorkovnice pro kabel s kovovou průchodkou PG-9. Pro některé výstupy lze použít i těsněný aretovaný miniaturní konektor typu DIN 43650 - C s kabelovou vývodkou PG7, která umožní použít kabel o průměru max. 6,5mm.

Princip měření tlaku je piezoelektrický, vlastní měřící membrána je vyrobena z křemíku a je od měřeného média oddělena nerezovou membránou a olejovou náplní. Tato čidla se vyznačují značnou odolností vůči měřenému médiu a vysokou přetížitelností. Elektro¬nika je realizována technologií povrchové montáže a pro zvýšení odolnosti jsou plošné spoje pasivovány krycím lakem.

Elektrický signál z čidla je po zesílení převeden 16bitovým A/D převodníkem do digitálního formátu.

Pomocí dvourozměrné polynomické aproximace 3. řádu je snímač kalibrován a teplotně kompenzován. Po dohodě lze rozšířit kompenzovaný rozsah teplot až na -20°C. Výslednou hodnotu tlaku je možno přímo číst přes sériové rozhraní RS485, RS232, příp USB. Snímač je také vybaven speciálním koncovým stupněm, který umožňuje vypočtenou hodnotu tlaku převést na analogovou hodnotu 4-20mA (dvouvodičově) nebo 0-20mA, 0-10V, 0-3V (třívodičově). Jednotlivé analogové výstupy lze softwarově přepínat a v určitém rozmezí je jim možno změnit odpovídající tlakový rozsah a nastavit některé další parametry, např. tlumení ap. Navíc lze u analogových výstupů lineární převodní charakteristiku přepnout na spínací dvoustavovou a využít např. napěťový výstup jako výstup typu logická úroveň. Snímače mohou být také vybaveny spínacím modulem, na kterém je relé s jedním kontaktem a 2 nezávislé výstupy typu otevřený kolektor s NPN tranzistorem s indikací sepnutí pomocí červených LED, přičemž parametry spínání jsou opět nastavitelné pouze softwarově. Volitelným doplňkem je také 4místný LCD displej, který je možno podsvítit pomocí bílých LED. Dalším volitelným rozšířením je paměť typu FLASH, do které lze ukládat naměřené hodnoty tlaku se zvolenou časovou periodou. Pod krytem snímače je miniaturní tlačítko, které umožňuje kdykoli za provozu provést vynulování výstupního údaje snímače.

Snímače se napájejí ze zdroje stejnosměrného napětí, které se může pohybovat ve velmi širokém rozsahu 5 až 36V. Změna napájecího napětí v tomto rozsahu nemá praktický vliv na přesnost měření.

LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |