link mail
Kontakt
linkedIn
Download

Hledáte: TMDG618Z3FS


  • malé rozměry

  • jednoduchá aplikace

  • univerzální použití

  • široký sortiment

  • příznivá cena

Z - univerzální snímač tlaku

Snímače řady Z jsou určeny k univerzálnímu použití. Jejich prostřednictvím lze měřit přetlak i podtlak v kapalných i plynných médiích, která nejsou chemicky agresivní. Absolutní provedení umožňuje měření tlaku vůči vakuu a zahrnuje tak i měření barometrického tlaku vzduchu. Pro tato měření se vyrábějí snímače se speciálně nastaveným rozsahem s potlačenou nulou. Diferenční snímače jsou určeny pouze pro plynná neagresivní média.

Snímače této řady nalézají široké uplatnění v celé škále aplikací v průmyslové automatizaci, energetických měřeních, zdravotnické technice, zemědělských aplikacích. Pro jejich dostupnost a malé rozměry jsou oblíbeny v konstrukcích přístrojů, pro měření v laboratořích apod.

Pouzdro snímače je vyrobeno z duralu, který je povrchově upraven bezbarvým eloxem. Vlastní připojovací závit má rozměr M12x1,5. Snímač je možné objednat v provedení se závitem G1/2“ nebo M20x1,5. Toto je řešeno pevnou montáží speciální redukce přímo u výrobce. Pouzdro má průměr 39mm a jsou zde integrovány veškeré obvody potřebné pro funkci snímače.

Pro vlastní snímání tlaku je u této řady snímačů možné použít dvou typů piezoelektrických čidel – křemíkové nebo keramické. Z hlediska tlakových rozsahů jsou křemíkové membrány určeny pro nižší tlaky a keramické pro vyšší, viz technické údaje na druhé straně tohoto listu. Křemíková čidla nemají, na rozdíl od keramických, měřící membránu galvanicky oddělenu od napájecích zdrojů, lze však dosáhnout vyšší tlakové přetížitelnosti. Keramická čidla jsou vhodná pouze pro relativní a absolutní měření tlaku a vzhledem jejich vysoké chemické odolnosti je lze doporučit pro aplikace v topenářství i vodárenství. U snímače s křemíkovou membránou je měřené médium ve styku s těmito materiály : dural, křemík, Viton,

silikonový kaučuk, Polyetherimid; pro verzi s keramickou membránou jsou to : dural, korundová keramika, Viton.

V konstrukci snímače jsou použity nové moderní prvky, technologie povrchové montáže apod.. Zvláštní pozornost je věnována odolnosti proti vnějšímu elektromagnetickému a elektrostatickému rušení. Hmota pouzdra není elektricky spojena se systémem, ale je připojena na zemnící kolík konektoru. Doporučujeme připojit vždy tento kolík na pevný potenciál, zvláště pak pro dosažení dostatečné imunity vůči vnějšímu elektromagnetickému rušení. Elektrické připojení se provádí pomocí těsněného aretovaného konektoru (ISO 4400/6952 – DIN 43650) s kabelovou vývodkou o velikosti PG9, která umožní připojení kabelem o průměru 6÷9mm.

Elektrický signál z čidla, který je úměrný přiloženému tlaku, je zesílen, filtrován, kalibrován a převeden na požadovanou výstupní veličinu. Standardně jsou tlakové snímače řady Z vyráběny s proudovými výstupy 4÷20mA – dvouvodič nebo 0÷20mA – třívodič a s napěťovým výstupem 0÷10V. Po dohodě lze nastavit i jiné hodnoty, zejména pro napěťové výstupy. Pro napájení snímačů lze použít stejnosměrné napětí v rozmezí 12÷36V. Změna napájecího napětí v tomto rozsahu nemá praktický vliv na přesnost měření. Kalibrace snímače je provedena pevnými odpory, pro případné jemné dostavení koncových bodů převodní charakteristiky jsou po odšroubování základny konektoru přístupné dva víceotáčkové trimry, jimiž lze provádět korekci v rozsahu cca 2% jmenovitého rozsahu. Trimr pro nastavení počátku rozsahu (nuly) je označen červeně.

Doporučujeme používat normované tlakové rozsahy, viz. druhá strana tohoto listu, avšak po dohodě lze nastavit jakýkoli rozsah v rozmezí uvedených tlaků a výstupů včetně symetrických i nesymetrických kombinací podtlak-přetlak.

LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |