link mail
Kontakt
linkedIn
Download


  • vysoká citlivost

  • odolnost proti přetížení

  • malé rozměry

  • široký teplotní rozsah

  • odolnost vůči vibracím

  • volba časové konstanty tlumení

KTN - tlakový modul

Tlakový modul řady KTN umožňuje měřit tlakovou diferenci, ne však na vysokém statickém tlaku. Při připojení pouze jednoho z tlakových vstupů lze měřit i relativní přetlak nebo podtlak vůči okolní atmosféře. Na zvláštní zakázku lze dodat tyto moduly i v provedení pro měření absolutního tlaku.

Pomocí těchto modulů lze měřit i velmi nízké tlakové diference, což je předurčuje pro použití v oblasti řízení větrání a klimatizace, řízení spalovacích procesů, monitorování pracovních podmínek v laboratořích, čistých prostorách ap. Měřeným médiem může být pouze neagresivní plyn.

Tlak se připojuje pomocí plastových hadiček s vnitřním průměrem 5mm na vyústky z poniklované mosazi. Tyto vyústky neslouží k mechanickému uchycení modulu. Měřené médium je v přímém styku s křemíkovou měřicí membránou. Kromě výše uvedených materiálů je toto médium ve styku s plastickou hmotou polyetherimid a fluorsilikonovým těsněním.

Modul je určen především pro konstrukci přístrojů. Dodává se ve formě osazené destičky pro zapájení do uživatelského plošného spoje pomocí zlacených kolíků, které slouží zároveň i k elektrickému propojení. Vlastní deska je ošetřena nátěrem laku, avšak jinak nemá žádné elektrické ani mechanické krytí a předpokládá se ochrana konstrukcí

finálního přístroje.

Tlak se u tohoto typu modulu měří pomocí čidla s křemíkovou membránou, princip měření je piezoelektrický. Díky tomu dosahuje modul vysoké přetížitelnosti, je odolný vůči vibracím a může pracovat v libovolné poloze. Pro některé aplikace je nespornou výhodou možnost měření jak podtlaku tak přetlaku jedním modulem. Elektronika je realizována technologií povrchové montáže.

Elektrický signál z čidla tlaku je zesílen, zkompenzován, zkalibrován a převeden na výstupní napětí. Standardní výstupní rozsah je 0 ÷ 10 V. Po dohodě lze nastavit i jiný rozsah výstupního napětí, případně vyrobit moduly s proudovým výstupem 4-20mA nebo 0-20mA. Moduly lze napájet ze zdroje stejnosměrného napětí v rozsahu 12-36V bez vlivu na přesnost měření. Rozsah měření je pevně nakalibrován, jemné dostavení (cca o 3%) koncových bodů převodní charakteristiky je možné provést pomocí víceotáčkových trimrů. Trimr pro nastavení počátku (nuly) je označen Uo, trimr pro nastavení rozsahu je označen FS. Na modulu jsou také přístupné zkratovací spojky pro volbu časové konstanty tlumení.

Doporučujeme používat normované tlakové rozsahy, avšak po dohodě lze nastavit jakýkoli rozsah v rozmezí uvedených tlaků a výstupů včetně symetrických i nesymetrických kombinací podtlak-přetlak.

LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |