link mail
Kontakt
linkedIn
Download


  • mikropočítačové zpracování signálu

  • uživatelské softwarové nastavení

  • vstupy 4-20mA, 0-20mA, 0-10V

  • digitální a dvoustavové výstupy

  • napájení 5 ÷ 36 V

  • krytí IP65

  • 4místný LCD displej s podsvitem

SD - Multifunkční digitální zobrazovač / komparátor / konvertor

Tento přístroj slouží především ke zpracování výstupních elektrických analogových signálů z různých snímačů. Elektrický signál – proud či napětí – je převeden do digitální podoby a poté může být zobrazen na LCD displeji, může být digitálně komparován s přednastavenou úrovní a na výstupu spínat kontakt relé, případně výstup typu otevřený kolektor. Digitalizovanou hodnotu lze také číst přes komunikační rozhraní RS232, RS485, případně USB. Dle požadavků může přístroj vykonávat pouze jednu výše jmenovanou funkci nebo kombinaci dvou či tří doplňkových funkcí. Tyto přístroje lze použít všude tam, kde není nutný náročný měřicí a řídící systém nebo je velký měřicí systém potřeba doplnit o místní zobrazení či signalizaci nebo data přenést do centrálního počítače v digitální podobě. Zejména v případě nasazení v těžkých provozech se uplatní vysoké krytí IP65 a široký teplotní rozsah.

Veškeré komponenty jsou umístěny v robustní krabičce z hliníkové slitiny, která zaručuje přístroji dobrou mechanickou i elektrickou odolnost. Průhledové okno je z polykarbonátu. Krabička se upevňuje pomocí dvou otvorů pro šrouby, které jsou přístupné po odkrytí víčka a jsou umístěny vně těsněného vnitřního prostoru. Pro elektrické připojení slouží interní svorkovnice pro kabel s kovovou průchodkou PG-9. Použití těsněného aretovaného miniaturního konektoru typu DIN 43650 - C s kabelovou vývodkou PG7 je omezeno na případy připojení max. 3 vodiči.

Elektronika je realizována technologií povrchové montáže a pro zvýšení odolnosti jsou plošné spoje pasivovány krycím lakem. Vstupní elektrický signál je převeden 16bitovým A/D převodníkem do digitálního formátu. Pomocí

dvourozměrné polynomické aproximace 3. řádu je přístroj kalibrován. Typ analogového elektrického vstupu je nutno zadat v objednávce a nelze jej dodatečně měnit. Formát zobrazení na displeji, přepočítací konstanty i všechny ostatní parametry se nastavují softwarově pomocí konfiguračního programu, který se spouští na PC pod operačním systémem Windows. Pokud není přístroj vybaven sériovým komunikačním rozhraním, je nutno použít speciální adaptér, který se připojuje do USB portu počítače. 4místný LCD displej je možno u přístrojů, které nejsou napájeny přímo z proudové smyčky, podsvítit pomocí bílých LED. Zapnutí podsvitu se provádí buď propojkou na plošném spoji nebo programově. Snímače mohou být také vybaveny spínacím modulem, na kterém je relé s jedním kontaktem a 2 nezávislé výstupy typu otevřený kolektor s NPN tranzistorem s indikací sepnutí pomocí červených LED, přičemž parametry spínání jsou opět nastavitelné pouze softwarově. Dalším volitelným rozšířením je paměť flash, do které lze ukládat naměřené hodnoty se zvolenou časovou periodou a ty následně vyčíst přes sériové rozhraní.

Přístroje se napájejí ze zdroje stejnosměrného napětí, které se může pohybovat ve velmi širokém rozsahu 5 až 36V. Změna napájecího napětí v tomto rozsahu nemá praktický vliv na přesnost měření. Proti přepólování napájení jsou přístroje chráněny sériovou diodou.

Dvouvodičové provedení 4−20mA lze napájet přímo z měřicí smyčky s  úbytkem na přístroji max. 5V a v rozsahu povolených napájecích napětí je chráněno proti přetížení elektronickým omezovačem proudu. Toto provedení je však omezeno pouze na funkci LCD zobrazovače bez podsvitu a přídavných výstupů.

LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |