link mail
Kontakt
linkedIn
Download
Ex


  • ATEX

  • I M1 Ex ia I Ma

  • II2G Ex ia IIA T4 Gb

  • měření tlakových diferencí

  • odolnost proti přetížení

  • robustní provedení

  • bateriové napájení

  • filtrace signálu

  • analogový výstup

DMU-JB - digitální měřič tlaku / manometr - ATEX

Digitální měřič tlaku a manometr řady DMU-JB je bateriový přenosný servisní a dílenský přístroj, určený pro široké použití v průmyslu, energetice, topenářské a spalovací technice, zdravotnické technice, vzduchotechnice, v oboru klimatizace a větrání, laboratořích apod. Jeho přednosti vyniknou zejména ve srovnání s kapalinovými manometry (U - trubicemi). Přístroj DMU – D slouží pro měření tlakových rozdílů při souhlasném tlaku, který je srovnatelný se jmenovitým rozsahem. Není možné měřit tlakové rozdíly při vysokém souhlasném tlaku, např. na průtokových clonách v tlakových rozvodech plynů. Pro tato měření je určen přístroj DMU – P, který umožňuje měření tlakových diferencí na statickém tlaku až 100x vyšším něž jmenovitý diferenční tlak, max. však 1MPa. Při nezapojení jednoho z tlakových vstupů, měří přístroje relativní přetlak nebo podtlak vůči okolnímu atmosférickému tlaku. Měřeným médiem může být pouze neagresivní plyn, např. vzduch, dusík ap. Měřidla DMU, varianta JB jsou v provedení jiskrově bezpečném s označením I M1

Ex ia I Ma, které je možné jej používat v dolech s výskytem metanu a/nebo hořlavého prachu nebo s označením II2G Ex ia IIA T4 Gb, které je možno používat v prostředí s výbušnou plynnou atmosférou (Zóna1).

Přístroj je montován do plastového pouzdra z ABS. Nedílnou součástí jiskrově bezpečné varianty je kožené pouzdro. Ovládání se uskutečňuje pomocí tlačítek na fóliové klávesnici, kterými se přístroj zapíná/vypíná, spouští případná korekce nuly a zapíná časový filtr, který umožní odečítat střední hodnotu při pulsujícím tlaku na vstupu. Pro připojení tlaku média slouží vyústky vnějším průměrem 5 mm. Digitální údaj o měřeném tlaku je zobrazován na 3.5 místném LCD displeji v Pa nebo kPa s rozlišitelností 0,1% ze jmenovitého rozsahu. Kladná hodnota odpovídá přetlaku, záporná podtlaku, u diferenčního měření kladná hodnota odpovídá vyššímu tlaku na kladném tlakovém vstupu. Přístrojem je možno měřit tlak až do 200% jmenovitého tlakového rozsahu. Po dohodě lze dodat přístroje řady DMU cejchované i v jiných jednotkách tlaku.

LinkedIN
copyright 2010 cressto.cz | Mapa webu | Portfolio |